Τι είναι η ανάλυση παιδικού ιχνογραφήματος

Κατά την ανάλυση του παιδικού ιχνογραφήματος ακολουθούμε τα γραφοκινητικά βήματα του παιδιού στην πορεία της εκμάθησης της γραφής, όπως αποτυπώνονται στο παιδικό ιχνογράφημα, εντοπίζουμε την ευχέρεια ή δυσχέρεια του παιδιού στην πορεία του για την πρώτη κατάκτηση της αυτονομίας. Από την απλή, πρώτη μουντζούρα, έως το αλφάβητο παρατηρείται ότι το παιδί εκφράζεται σιωπηλά αλλά καθαρά και σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένα, για θέματα που του εντυπώνονται και τα οποία επεξεργάζεται με τον δικό του τρόπο στο παιδικό ιχνογράφημα.

—

Ο τρόπος που βιώνει το παιδί την πραγματικότητα στην καθημερινότητά του, αλλά και τα γεγονότα που την απαρτίζουν κρύβονται ανάμεσα στα χρώματα, στα σχήματα, στα μεγέθη καθώς και στη θέση των λεπτομερειών πάνω στο άσπρο χαρτί, στο οποίο θα συνθέσει το παιδικό του ιχνογράφημα. Πολλές φορές οι επιθυμίες, οι φόβοι, ο θυμός και η ντροπή, συναισθήματα και τάσεις που το παιδί δεν μπορεί, δεν τολμά ή δεν επιτρέπεται να εκφράσει με λόγια βρίσκουν διέξοδο στο παιδικό ιχνογράφημα.

Μπορεί, άλλωστε, να ξετυλίγονται, στο παιδικό ιχνογράφημα, σημαντικές ιστορίες για το παιδί και την κατάσταση που βιώνει σε ορισμένο χρόνο και τόπο ή μπορεί να διαφαίνονται στο παιδικό ιχνογράφημα οι τρόποι, με τους οποίους το παιδί φτάνει ευκολότερα στην μάθηση. Αυτοί οι τρόποι καθίστανται φανεροί μέσα από την μελέτη του παιδικού ιχνογραφήματος.

Για την διερεύνηση του παιδικού ψυχισμού, όταν πιθανολογείται ότι αυτός έχει πληγεί μέτρια ή και σοβαρά λόγω συγκρούσεων, ενδοοικογενειακών ή ενδοσχολικών ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το παιδί έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, το παιδικό ιχνογράφημα συγκαταλέγεται στα αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία.

;