Τι είναι το TOPL (Test of Pragmatic Language)

Δοκιμασία εκτίμησης πραγματολογικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες κοινωνικής επικοινωνίας

Tο TOPL έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε:

 • Παιδιά, εφήβους και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες
 • Παιδιά και εφήβους με γλωσσική καθυστέρηση ή γλωσσικές διαταραχές
 • Παιδιά και εφήβους με προβλήματα ανάγνωσης
 • Παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε Προγράμματα Εκμάθησης της Γλώσσας
 • Παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε πλαίσια οικογενειακής θεραπείας
 • Ενήλικες με αφασία
topl

Eξετάζει τους παρακάτω τομείς:

 • κοινωνικές συνδιαλέξεις
 • ακουστική ικανότητα
 • θέμα συζήτησης
 • σκοπός συζήτησης
 • οπτικοκινητικότητα
 • αφαιρετική ικανότητα
;