Νοητική υστέρηση

Νοητική υστέρηση είναι η παθολογική κατάσταση, που εμφανίζεται στην περίοδο της ανάπτυξης. Χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα κάτω από το μέσο όρο και συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα προσαρμογής.

Σύμφωνα με το DSM-IV, για να δοθεί η διάγνωση της νοητικής υστέρησης πρέπει ο δείκτης νοημοσύνης του παιδιού (I.Q.) να είναι περίπου ίσος ή μικρότερος του 70 και να υπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς:

nohtikhusterhsh
  • επικοινωνία
  • αυτοεξυπηρέτηση
  • διαβίωση στο σπίτι
  • κοινωνικές δεξιότητες
  • χρήση των πηγών της κοινότητας
  • αυτονομία
  • λειτουργικές σχολικές δεξιότητες
  • εργασία
  • ελεύθερος χρόνος
  • υγεία και ασφάλεια

Ανάλογα με την βαρύτητά της, η νοητική υστέρηση ταξινομείται σε 4 κατηγορίες:

Ήπια Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως 70)
Μέτρια Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 35-40 έως 50-55)
Ήπια Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως 70)
Ήπια Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως 70)

Το ποσοστό εμφάνισης της νοητικής υστέρησης υπολογίζεται γύρω στο 1-3% του πληθυσμού, με ελαφρώς μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.

Η διάγνωση γίνεται από ψυχολόγους με τη χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων  (tests), όπως είναι το WISC, το  Raven , τα οποία εξετάζουν τη γενική νοημοσύνη , τη λεκτική και πρακτική ικανότητα,  και άλλες υποκλίμακες που αφορούν ειδικότερες λειτουργίες αντίληψης, όπως το λεξιλόγιο, η σειροθέτηση, η αριθμητική ικανότητα, η μνήμη, η ικανότητα ολοκλήρωσης,  κτλ.

Η προσέγγιση του παιδιού με νοητική υστέρηση είναι πολύπλευρη και οφείλει να είναι καλά συντονισμένη, για όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού.

Τα προγράμματα παρέμβασης είναι τόσο θεραπευτικά ( εργοθεραπεία, λογοθεραπεία,  ειδική αγωγή,ψυχολογική υποστήριξη) όσο και εκπαιδευτικά ( ειδική εκπαίδευση). Επιπλέον, υποστήριξη και τροποποίηση  χρειάζονται τόσο το οικογενειακό περιβάλλον όσο και το εκπαιδευτικό /σχολικό πλαίσιο.

Η πρώιμη παρέμβαση και η έγκαιρη έναρξη των θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων βοηθά σημαντικά τα παιδιά με νοητική υστέρηση στο να έχουν μια καλύτερη πρόγνωση για τη μελλοντική τους πρόοδο και αυτονομία.

;