Τι είναι η συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική Γονέων είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο θεραπευτής γίνεται το μέσο προκειμένου οι γονείς να αναγνωρίσουν προσωπικές δυσκολίες, έγνοιες, απορίες, τυφλά σημεία στη σχέση με το παιδί τους, να διευρύνουν την οπτική τους και έτσι να κάνουν εκείνες τις επιλογές που μπορούν να υποστηρίξουν οι ίδιοι. H δουλειά που γίνεται είναι εξατομικευμένη, αποσκοπεί στην υποστήριξη των συγκεκριμένων γονέων με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν το ρόλο τους και μέσα από αυτόν τα παιδιά τους.

Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αυτό-υποστήριξη και όχι η εξάρτηση από τον θεραπευτή. Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται και σε γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα  (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων).

sumvouleutikhgonewn

Γιατί να κάνω συμβουλευτική;

  • Θα ήταν καλό να  μιλήσω ανοιχτά για ό,τι με απασχολεί, να εκφράσω απορίες, ανησυχίες και άγχη και να συζητήσω τον τρόπο που θα ταιριάξει σε εμένα ώστε να διαχειριστώ καταστάσεις. Να ακούσω, να μιλήσω, να σκεφθώ και να αισθανθώ σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς κριτική. Να εμπιστευτώ τη σχέση με τον θεραπευτή ώστε να ανοίξω τα θέματά μου όπως έχουν.

Τι είναι η οικογενειακή θεραπεία;

  • Στην οικογενειακή θεραπεία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο δίνεται ο χώρος να εκφραστούν οι ανάγκες, οι ανησυχίες και τα συναισθήματα τόσο των γονιών, όσο και των παιδιών, διευκολύνοντας τη μετάφραση προς την άλλη μεριά και την κατανόηση του τι πραγματικά εννοεί και χρειάζεται το κάθε μέλος.
;