Μέθοδος Padovan

Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση αναπτύχθηκε στη Βραζιλία τη δεκαετία του ’70 από την Beatriz Padovan. Στην αρχή της καριέρας της, η κυρία Padovan εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πολύ γρήγορα βλέποντας ότι αρκετοί μαθητές παρουσίαζαν προβλήματα μάθησης (εκείνη την εποχή το φαινόμενο της δυσλεξίας δεν ήταν ευρέως γνωστό) επένδυσε πολύ χρόνο στα παιδιά με στόχο να τα γνωρίσει καλύτερα. Χάρη σ’αυτήν την ιδιαίτερα εστιασμένη ακολουθία, συνειδητοποίησε ότι η πλειοψηφία αυτού του μαθητικού πληθυσμού παρουσίαζε εξίσου δυσκολίες και σε άλλους τομείς, πέρα της σχολικής μάθησης, όπως για παράδειγμα: έκφραση του σώματος, ρυθμός, χωροχρονικός προσανατολισμός, λεπτός κινητικός συντονισμός.

padovan

Προκειμένου να βοηθήσει καλύτερα αυτά τα παιδιά, η κυρία Padovan επέστρεψε στις σπουδές της και έγινε λογοθεραπεύτρια (orthophoniste). Στη συνέχει δίδαξε Λογοθεραπεία (ορθοφωνία) σε ορθοδοντικούς στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, όπου σπούδαζε παράλληλα, για 6 χρόνια, ορθοδοντική και νευρολογία.

Κατά τη διάρκει αυτής της περιόδου η Beatriz Padovan έδειξε ενδιαφέρον για τις εργασίες του Rudolf Steiner, πάνω στη σχέση (διάδραση) των τριών αποκλειστικά ανθρώπινων δραστηριοτήτων (βάδιση-ομιλία-σκέψη) και για τις εργασίες του Temple Fay σχετικά με τη σχέση μεταξύ της νευρολογικής οργάνωσης και των σταδίων ανάπτυξης του παιδιού.

Μετά από 20 χρόνια έρευνας και πειραματισμού έθεσε σε εφαρμογή, μια συνολική θεραπευτική προσέγγιση της νευροαισθητικής ανάπτυξης, ευρέως γνωστή με το όνομα «Μέθοδος Padovan». Η κυρία Padovan καθώς και η κόρη της Sonia Padovan (γιατρός εξειδικευμένη στην νευροψυχολογία) εκπαιδεύουν θεραπευτές, στη μέθοδο εδώ και πολλά χρόνια τόσο στη Βραζιλία όσο και στην πλειοψηφία των Ευρωπαικών χωρών.
Σήμερα η Μέθοδος στη Βραζιλία διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, όπως στην εξειδίκευση στην ορθοφωνία και επικυρώνεται με ένα δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας της Βραζιλίας, μετά από παρακολούθηση ενός κύκλου, διάρκειας 2 ετών. Στην Αυστρία, ο σύλλογος λογοθεραπευτών έχει αναγνωρίσει επίσημα τη Μέθοδο, ενώ η Γερμανία βρίσκεται τώρα στο στάδιο της αναγνώρισής της.

Οι έρευνες που έχουν ως στόχο τη Μέθοδο της Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης, ασχολούνται αυτή τη στιγμή, μέσω της Unicef της Βραζιλίας, κυρίως με τα παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Στο Κεμπέκ, πειράματα σχετίζονται με διαφορετικούς πληθυσμούς παιδιών, που εξελίσσονται σε ένα προσαρμοσμένο σχολικό πλαίσιο.

Συνοπτικά η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση

  • Αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα της Νευρολογικής Οργάνωσης. Η παραπάνω ιδέα είναι σημαντική γιατί για να πούμε ότι έχουμε αναδιοργανώσει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τη διαδικασία ωρίμανσής του.
  • Σέβεται τη διαδοχική ανθρώπινη ανάπτυξη (οντογένεση) αφού αυτή η νευροεξελικτική σειρά ξανασυναντάται σε κάθε συνεδρία της θεραπείας. Ενεργοποιεί με φυσικό τρόπο το γενετικό δυναμικό του Κ.Ν.Σ., πράγμα το οποίο συμβάλλει στο να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό και περισσότερο οργανωμένο
  • Η αρχή είναι απλή αλλά καθίσταται αποτελεσματική αφού η επανάληψη, ο ρυθμός και η περιοδικότητα των κινήσεων έχουν ως αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουν το φαινόμενο της «νευρωνικής πλαστικότητας».
;