Τι είναι η διαγνωστική εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να μας δώσει στοιχεία για τον τύπο της αφασίας και να συμβάλει στο σχεδιασμό ενός σωστού θεραπευτικού προγράμματος.

boston
;