Τι είναι οι επίκτητες νευρολογικές παθήσεις ενηλίκων

Η ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνεί με το περιβάλλον του είναι απαραίτητο για μια φυσιολογική και ευτυχισμένη ζωή. Ο λόγος και η ομιλία βασίζονται στην ομαλή λειτουργικότητα του νευρικού, νευρομυικού και μυοσκελετικού συστήματος του ατόμου. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορεί να παρουσιάζουν διαταραχές λόγου και ομιλίας. Όταν οι διαταραχές αυτές παρουσιάζονται λόγω κάποιας οργανικής αιτίας που επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, τότε οι διαταραχές λέγονται νευρολογικές διαταραχές επικοινωνίας και συμπεριλαμβάνουν διαταραχές ομιλίας, λόγου, σκέψης, σίτισης και κατάποσης.

Νευρολογικές διαταραχές ενηλίκων

neurologikes
  • Αφασία (Broca, Wernicke, ολική): είναι μια διαταραχή λόγου που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην εκφορά ή στην κατανόηση του λόγου ή και σε συνδυασμό των δύο. Στόχος της λογοθεραπείας στην προκειμένη περίπτωση είναι να εντοπίσει της δυσκολίες , να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα θεραπείας ώστε ο ασθενής να καταφέρει να αναπτύξει έναν τρόπο επικοινωνίας λεκτικό ή μη λεκτικό ανάλογα την περίπτωση και να παρακολουθεί την εξέλιξη του ασθενή .
  • Διαταραχές  σίτισης και κατάποσης : Ένα άτομο με τέτοιες δυσκολίες μπορεί να κινδυνεύει από υποσιτισμό ή αφυδάτωση , εισροφήσεις υγρών ή στερεών στους πνεύμονες καθώς και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ένας λογοθεραπευτής με εξειδικευμένες εξετάσεις θα μπορέσει να εντοπίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος , να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για τον ασθενή με συγκεκριμένες υφές, θερμοκρασίες, και συστάσεις για αλλαγή της στάσης του σώματος ή άλλων αντισταθμιστικών τεχνικών με σκοπό τη βελτίωση της κατάποσης.

Οι βασικές αιτίες που προκαλούν τις διαταραχές σίτισης είναι οι εξής :

  • Εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Εκφυλιστικές νόσοι (Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον κλπ)
  • Επιληψία
  • Νεοπλασματικές ασθένειες
  • Λοιμώξεις
  • Ψυχιατρικές διαταραχές
  • Αισθητηριακές διαταραχές
;