Τι είναι η Speech Sondes

Οι Speech Sondes είναι μηχανικά λογοθεραπευτικά εργαλεία, για την τοποθέτηση της γλώσσας και την σωστή παραγωγή των φθόγγων, σε περιπτώσεις διαταραχών της άρθρωσης. Eίναι σχεδιασμένες ειδικά για να παράγεται ο σωστός ήχος εύκολα και γρήγορα. Η λειτουργία της κάθε Speech Sonde είναι πολλαπλή. Αφ’ ενός για την τοποθέτηση της γλώσσας και το σχηματισμό των φθόγγων, αφ΄ ετέρου για εσωστοματική χρήση και μάλλαξη (μασάζ) των οργάνων της ομιλίας.

Η δράση τους είναι μηχανική. Η κάθε Speech Sonde  εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο σημείο στα όργανα της ομιλίας και έτσι προκαλεί την κίνηση ή την τοποθέτηση του οργάνου της ομιλίας, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή του επιθυμητού φθόγγου. Κάθε μία έχει διαφορετικό σχήμα και προορίζεται για διαφορετικό φθόγγο. Είναι σχεδιασμένες ώστε να μην προκαλούν πόνο και να προσαρμόζονται στη στοματική κοιλότητα.

sondes
;