Τι είναι ο τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι διαταραχή στη ροή της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις, επιμηκύνσεις και μπλοκαρίσματα. Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται κατά διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και κυρίως σε ηλικία 2-5 ετών. Το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που για κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίζουν δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας είναι 5%, ενώ έρευνες επισημαίνουν ότι σε ποσοστό 1% ο τραυλισμός έχει παγιωθεί και συνοδεύει τη σχολική και ενήλικη ζωή του ατόμου. Συναντάται κυρίως στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια με αναλογία 4 προς 1.

traulismos

Αίτια

Τα αίτια του τραυλισμού δεν είναι σαφή. Ο τραυλισμός θεωρείται ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Οι αιτιολογικοί παράγοντες μπορεί να είναι γενετικοί – κληρονομικοί, καθώς σε ποσοστό 40-60% υπάρχει οικογενειακό ιστορικό και περιβαλλοντικοί.

Άλλοι παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν είναι ο λόγος, η γλώσσα και η προσωπικότητα του παιδιού.

Μπορεί να εμφανιστεί και στους ενήλικες νευρογενής επίκτητος τραυλισμός, μετά από παθήσεις όπως εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή ψυχογενής επίκτητος τραυλισμός μετά από κάποιο τραυματικό επεισόδιο.

Συμπτώματα

Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Εμφανείς συμπεριφορές, όπου το παιδί κάνει επαναλήψεις ήχων π.χ. « ε-ε-ε-ε-ελα μαμά», συλλαβών «η μπα- μπα –μπάλα έφυγε», μονοσύλλαβων λέξεων «η Μαρία διαβάζει με τη τη τη μαμά» και φράσεων « Ο μπαμπάς – ο μπαμπάς έρχεται» . Επίσης, παρατηρούνται επιμηκύνσεις ηχηρών ή άηχων ήχων π.χ έφαγα φφφφφφαγητό» και μπλοκαρίσματα π.χ. κ…..(παύση)απέλο.
  • Δευτερεύουσες συμπεριφορές, όπου το παιδί εμφανίζει συμπεριφορές διαφυγής και αντιδράει λεκτικά και σωματικά με έντονο κλείσιμο των ματιών, ένταση στους μύες του λαιμού, αύξηση έντασης φωνής και αύξηση ρυθμού ομιλίας. Οι συμπεριφορές αποφυγής, όπου το παιδί όταν νιώθει ότι θα τραυλίσει αποφεύγει καταστάσεις ή λέξεις και το παιδί αντικαθιστά μία λέξη με μία άλλη. Δηλαδή το παιδί αντιδράει στις βασικές – εμφανείς συμπεριφορές του τραυλισμού αποφεύγοντας τις, για να αποφύγει τα επεισόδια τραυλισμού.
  • Τέλος, το άτομο που τραυλίζει παρουσιάζει αρνητικά συναισθήματα και μπορεί να νιώθει ντροπή, φόβο, ενοχές και να έχει αρνητική αντίληψη για τον εαυτό του.
;