Προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων

O άνθρωπος δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις σε όλη την πορεία της ζωής του και σε κάθε περιβάλλον που κινείται, δηλαδή στο οικογενειακό, στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό.
Υπάρχουν δύο τρόποι οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ θηλυκού και αρσενικού :

  • πρότυπο της κυριαρχίας Ø σ’ αυτό οι ανθρώπινες σχέσεις προσδιορίζονται από τη βία ή την απειλή της βίας
  • ο άλλος τρόπος οργάνωσης στηρίζεται στο πρότυπο της συντροφικότητας Ø εκεί η κοινωνική οργάνωση χαρακτηρίζεται από τη συντροφικότητα
–

Τα αίτια που δημιουργού προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι τα εξής:

  • H εργασία
  • H επαγγελματική απασχόληση (θέτοντας σε δεύτερο ρόλο ή ακόμα και στο περιθώριο την ανάγκη για ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών κοινωνικών σχέσεων)
  • Οι κοινωνικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από :  καχυποψία,  ανταγωνισμό,  φόβο εγγύτητας και  άλλα αρνητικά φαινόμενα (εγκλωβίζουν το άτομο σε αδιέξοδες σχέσεις ή το οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση και αποξένωση από τους γύρω του)

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί στρατηγικές υποστηρικτικές και συμπεριφορικές και μεθόδους τόσο κατευθυντικές όσο και διερευνητικές (μη κατευθυντικές). Ο θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να τα εκφράζει. Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται σε νέες κοινωνικές δεξιότητες καθώς μαθαίνει να αντιμετωπίζει ανεπίλυτα θέματα από προηγούμενες σχέσεις του.

;