Τι είναι η βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα είναι η μείωση της ακουστικής ικανότητας. Η πλήρης απώλεια της ακουστικής ικανότητας λέγεται κώφωση. Απώλεια ακουστικής ικανότητας μπορεί να υπάρχει στο ένα ή και στα δύο αυτιά.

Υπάρχουν τρεις τύποι βαρηκοΐας:

α) Βαρηκοΐα αγωγιμότητας: αφορά το εξωτερικό ή το μέσο αυτί.
β) Νευροαισθητήρια ή βαρηκοΐα τύπου αντιλήψεως: αφορά την βλάβη του κοχλία,  του ακουστικού νεύρου ή του υπόλοιπου τμήματος του εσωτερικού αυτιού.
γ) Μικτού τύπου βαρηκοΐα: όταν υπάρχουν και οι δύο παραπάνω τύποι βαρηκοΐας στο ίδιο αυτί.

.jpg

Επιπτώσεις

 • Ζητάτε από τους άλλους να επαναλάβουν ότι είπαν
 • Αύξηση της έντασης ήχου στην τηλεόραση
 • Δυσκολία στη συγκέντρωση– Απόσπαση της προσοχής
 • Δυσκολία στις προσωπικές σχέσεις – Άρνηση – Σταδιακή απομόνωση
 • Δυσκολία κατανόησης στις συνομιλίες – Κακή διάκριση – Παρεξηγήσεις
 • Άγχος και κούραση λόγω της προσπάθειας του βαρήκοου να ακούσει
 • Ο βαρήκοος φοβάται ότι οι άλλοι μιλούν γι’ αυτόν πίσω από την πλάτη του και έτσι μπορεί να εκδηλώσει αισθήματα θυμού και ντροπής, καθώς και απώλεια αυτοεκτίμησης.
 • Η βαρηκοΐα έχει σχετισθεί και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, δεδομένου ότι η σιωπή συνεπάγεται μειωμένα νοητικά ερεθίσματα, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Γήρανσης και Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.
 • Επίσης η βαρηκοία έχει σχετισθεί με αυξημένα προβλήματα διατροφής, ύπνου και σεξουαλικής λειτουργίας.
 • Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει την βαρηκοία με μειωμένη παραγωγικότητα
 • Τέλος, τίθεται και ζήτημα ασφάλειας του βαρήκοου καθώς μπορεί να χάσει ακουστικά μηνύματα όπως πχ. ο συναγερμός του σπιτιού ή η κόρνα ενός αυτοκινήτου

Η παιδική βαρηκοΐα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου και ομιλίας στο παιδί, τη διαταραχή της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, τη διαταραχή συμπεριφοράς, καθώς και μαθησιακές δυσκολίες.

Σχέση υπολειμματικής ακοής & ομιλίας

Φυσιολογική ακοή (0-15 dB)

Δεν υπάρχει δυσκολία στην αντίληψη & στην κατανόηση της ομιλίας.

Πολύ μικρού βαθμού βαρηκοΐα (15–25 dB)

Μικρή δυσκολία στην αντίληψη & στην κατανόηση της ψιθυριστής ομιλίας.

Μικρού βαθμού βαρηκοΐα (25-40 dB)

Δυσκολία στην αντίληψη & στην κατανόηση της ψιθυριστής ομιλίας.

Μέτριου βαθμού βαρηκοΐα (40-55 dB)

Δυσκολία στην αντίληψη & στην κατανόηση της συνηθισμένης ομιλίας.

Μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (55-70 dB)

Δυσκολία στην αντίληψη & στην κατανόηση της μεγαλόφωνης ομιλίας.

Πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (70-90 dB)

Το άτομο αυτό μπορεί να αντιληφθεί μόνο την πολύ φωναχτή ομιλία με την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, αλλά δεν μπορεί να την κατανοήσει.

Πάρα πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (90-110 dB)

Η ομιλία δεν γίνεται αντιληπτή ακόμα και με την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

;