ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΘΑΣΔιεύθυνση

  Ο Στέργιος Μπούθας είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
  Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του
  σπουδές στην Τραπεζική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τη διπλωματική του
  εργασία με θέμα: ¨Η χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η
  προώθηση της καινοτομίας στο νέο παραγωγικό μοντέλο¨. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια
  Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ανάπτυξης Πελατειακών Σχέσεων, Μεγιστοποίησης της
  Αξίας των Πελατειακών Σχέσεων, Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων και ERP
  Συστημάτων για Επιχειρήσεις.
  Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά από το 2003 έως το 2012 στην Αγροτική Τράπεζα της
  Ελλάδος και από το 2012 έως το 2022 στην Τράπεζα Πειραιώς, με κύριο αντικείμενο τις
  χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων από θέσεις ευθύνης. Από το Νοέμβριο του 2022 έχει
  αναλάβει τη Διεύθυνση του Διεπιστημονικού Θεραπευτικού Κέντρου.

  ;