Τεστ ADOS

Το Πρόγραμμα Διαγνωστικής Παρατήρησης του Αυτισμού είναι ένα δομημένο εργαλείο παρατήρησης, το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της κοινωνικής και επικοινωνιακής λειτουργικότητας του παιδιού, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευαστικές δοκιμασίες
  • Αλληλεπιδραστικές δοκιμασίες
  • Μίμηση
  • Ικανότητα εξιστόρησης
  • Ικανότητα συνομιλίας
  • Φανταστικό παιχνίδι
ados
;