Τι είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς

Προβλήματα συμπεριφοράς είναι οι ενοχλητικές και προβληματικές συμπεριφορές που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί. Επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό  τόσο τη σχολική όσο και την οικογενειακή του ζωή.

provlimata-sumperiforas
;