Τι είναι το θεραπευτικό παιχνίδι

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία εξελιγμένη μορφή ψυχοθεραπείας, που μέσω του παιχνιδιού βοηθά το παιδί να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τις πράξεις του (δηλαδή τον εσωτερικό του κόσμο) αλλά και τα συναισθήματα των άλλων (δηλαδή τον εξωτερικό του κόσμο).
Ο στόχος της θεραπείας είναι να απελευθερωθούν οι δυνατότητες του παιδιού και να μπορέσει να εκφράσει στο περιβάλλον του τα συναισθήματα, τον τρόπο που βιώνει τις σχέσεις του με τους άλλους, το πώς κατανοεί το περιβάλλον γύρω του και να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

therapeutikopaixnidi
;