Τι είναι η Νευροανάδραση

Η Νευροανάδραση είναι μία πιστοποιημένη μέθοδος εκγύμνασης του εγκεφάλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Η Νευροανάδραση είναι μiα μη επεμβατική μέθοδος. Η διαδικασία είναι απλή: τοποθετούμε 3 καταγραφικά ηλεκτρόδια στο δέρμα του κεφαλιού και μέσω αυτών ο εκπαιδευτής παρακολουθεί την εγκεφαλική λειτουργία λεπτό προς λεπτό μέσω ΗΕΓ (ηλεκτρο-εγκεφαλογράφημα) και, ταυτόχρονα, προβάλλει τις πληροφορίες που έχει αντλήσει στον εκπαιδευόμενο σε μορφή οπτικού ερεθίσματος (ηλεκτρονικό παιχνίδι, ταινία κ.ά). Κάθε εγκέφαλος διαθέτει την ικανότητα αυτορρύθμισης της λειτουργίας του και με την κατάλληλη μέθοδο μπορεί να την επιτύχει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Έτσι, στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής «ανταμείβει» την προσαρμογή της εγκεφαλικής λειτουργίας σε καταλληλότερα πρότυπα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία ο εγκέφαλος σταδιακά υιοθετεί τις επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς και εξασκείται στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης σε διάφορους τομείς.

nevroanadrasi-may-23

Τα οφέλη της Νευροανάδρασης

Η Νευροανάδραση μπορεί να βελτιώσει το συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου. Η βελτίωση του συγχρονισμού στον εγκέφαλο έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητα ενός ατόμου να μάθει. Φανταστείτε πόσο δύσκολο θα ήταν αν ο συγχρονισμός σας ήταν εντελώς λάθος. Η Νευροανάδραση στοχεύει άμεσα στο συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου, στον συγχρονισμό αυτών των περιοχών, και ως εκ τούτου, στη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και της μάθησης.

Μέθοδος Excellent Brain

Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι απλή και προσιτή σε όλους! Ο εκπαιδευόμενος φοράει το ακουστικό του (αισθητήρας EEG) που μιμείται τα κύματα του εγκεφάλου του και παίζει διάφορα παιχνίδια στον υπολογιστή. Σε αντίθεση με ένα συνηθισμένο παιχνίδι στον υπολογιστή που ελέγχεται από ένα ποντίκι ή ένα χειριστήριο, μέσω του Excellent Brain, ο εκπαιδευόμενος παίζει χρησιμοποιώντας τη δύναμη των σκέψεών του! Μόνο όταν τα κύματα του εγκεφάλου βρίσκονται στην επιθυμητή συχνότητα ο εκπαιδευόμενος κερδίζει σκορ στο παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύετε τον εγκέφαλό σας με μια μέθοδο θετικής ανατροφοδότησης (όταν είμαι συγκεντρωμένος, παίρνω καλύτερες βαθμολογίες) και ενισχύετε την εστίαση και την προσοχή.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τόσο καλύτερα αποτελέσματα εστίασης και προσοχής μπορείτε να επιτύχετε με την πάροδο του χρόνου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας, ο εκπαιδευόμενος αλλά και ο εκπαιδευτής/θεραπευτής λαμβάνουν αναφορές παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο. Επιπλέον, το λογισμικό παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν δραστηριότητες που εξαιρούνται από το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξάσκηση του εκπαιδευόμενου με φίλους και συγγενείς και να θέσει ατομικές προκλήσεις στόχους.

;