Τι είναι οι κοινωνικές ιστορίες

Είναι μια μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων ,ερευνητικά τεκμηριωμένη, που ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και χρησιμοποιείται επί το πλείστον σε άτομα που ανήκουν στο διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα.
Με τη χρήση εξατομικευμένων κειμένων προσφέρονται στο άτομο οι ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες της καθημερινής ζωής στις οποίες φέρεται να δυσκολεύεται.
Το υλικό είναι οπτικοποιημένο (για την διευκόλυνση της κατανόησης του ατόμου) ενώ μπορεί να καλύψει μια πληθώρα θεμάτων, όπως είναι η φιλία, τα συναισθήματα, δεξιότητες παιχνιδιού κ.ά.

Οι Κοινωνικές Ιστορίες δεν είναι μια σειρά κανόνων που πρέπει να ακολουθήσει το άτομο ούτε  αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς αυτού. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν

koinwnikesistories
  • για να προετοιμάσουν το άτομο για ένα επικείμενο γεγονός (μια εκδήλωση στο οικογενειακό ή στο σχολικό περιβάλλον)
  • για να προσφέρουν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σκηνικό ή κατάσταση, να μειώσουν τα άγχος του ατόμου, να του διδάξουν μια θετική συμπεριφορά, δεξιότητες αυτό-φροντίδας (βούρτσισμα δοντιών, πλύσιμο χεριών κ.ά.)
  • για την επιβράβευση του ατόμου σε μια υπάρχουσα συμπεριφορά
  • για να καταλάβει το άτομο τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και αντιδρούν οι άλλοι σε συγκεκριμένες καταστάσεις
  • για να  βοηθηθεί στις ξαφνικές μεταβολές της ρουτίνας του.

Στόχος μια Κοινωνικής Ιστορίας είναι να προσφέρει στο άτομο τις  πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να έχει μία βελτιωμένη κατανόηση της εκάστοτε κοινωνικής κατάστασης.

;