Τι είναι η δοκιμασία γλωσσικής αντίληψης και έκφρασης

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης των Βογινδρούκα και Γρηγοριάδου αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων σε άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Αποτελεί μια αξιοσημείωτη προσπάθεια δημιουργίας ενός εργαλείου στον Ελλαδικό χώρο που βασίστηκε αφενός στις βασικές αρχές αξιολόγησης έγκυρων και δοκιμασμένων τεστ από τον διεθνή χώρο, αλλά και οργανώθηκε σύμφωνα με έρευνες που αφορούν στην Ελληνική γλώσσα και στα στάδια ανάπτυξής της στα φυσιολογικά παιδιά.

glwssiki-antilipsi
  • Η δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης δίνει τη δυνατότητα στον Λογοπεδικό να αξιολογήσει αφενός δυσκολίες ακόμη και σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αλλά και από τις πληροφορίες που συλλέγει από τους γονείς.
  • Η βαθμολόγηση της γλωσσικής αντίληψης ξέχωρα από την γλωσσική έκφραση επισημαίνει το στόχο της δοκιμασίας που είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων του παιδιού προκειμένου ο θεραπευτής να σχεδιάζει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη της γλωσσικής κατανόησης που αποτελεί το υπόβαθρο για τη γλωσσική έκφραση.
;